Praktische Informatie

Kwaliteitsstatuut

U kunt het kwaliteitsstatuut downloaden via deze link

Praktijkadres

Vilgert 30
5921 CT Velden

Kazernestraat 10
5928 NL Venlo

Contact

info@psycholoogvenlo.nl
088 - 022 19 99

Mochten we niet bereikbaar zijn, dan schakelen we door naar de receptie van Mens & Relatie.

Vergoeding verzekering

Als u een verwijzing van de huisarts heeft en de diagnose onder de basis GGZ valt (zoals depressie, angst en trauma) , wordt de therapie vergoed. Bij de meeste verzekeraars kunnen wij direct de declaratie voor u indienen, behalve bij de VGZ (en de daaronder vallende verzekeringen). Als u verzekerd bent bij VGZ, ontvangt u een factuur voor de gehele behandeling, die u zelf dient te voldoen. Deze kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekering. Welk deel van de nota u vergoed krijgt door de verzekering, hangt af van uw polis en verzekeringsvoorwaarden.

De huisarts dient een verwijsbrief te schrijven voorafgaand aan het intake-gesprek, dat is een voorwaarde voor vergoeding door de verzekering. De diagnose op de verwijsbrief van de huisarts is belangrijk. Leerproblemen, relatietherapie, problemen na echtscheiding, slaapproblemen en werkgerelateerde problemen zoals burn-out worden vallen niet onder de basisverzekering. Voor meer informatie zie: Zorginstituut Nederland

Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), gebaseerd op sessies van maximaal 45 minuten. De behandeling kan bestaan uit persoonlijke gesprekken (face-to-face: in de spreekkamer, of via beeldbellen, bijvoorbeeld Skype, Botim of Facetime), telefonische contacten, e-mailcontacten, diagnostiek (testmateriaal afnemen en uitwerken), verslaglegging en overleg met uw verwijzer indien nodig. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ traject, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt.

Er zijn zes tarieven

  1. Kort Enkelvoudige problematiek, inclusief intakegesprek 3 tot 5 sessies. € 507,62
  2. Middel Matig ernstige problematiek, inclusief intakegesprek 6 tot 8 sessies. € 864,92
  3. Intensief Ernstige problematiek, inclusief intakegesprek 9 tot 12 sessies. € 1356,25
  4. Onvolledig behandeltraject Behandeling past niet in basis ggz, 1 of 2 sessies. € 207,19
  5. Rapporten aan een bedrijfsarts, verzekeringsarts of (via de patiënt) aan het CBR: € 87,45
  6. Onverzekerde werkzaamheden Per 45 minuten. € 135,00

Vanaf 2014 zijn er bepaalde klachten en behandelingen uitgesloten van vergoeding door de verzekeraars. Onverzekerde producten zijn onder meer relatietherapie, burn-out begeleiding, maar ook voor zakelijke coaching, consultatie op het gebied van het vinden van een partner voor een duurzame relatie, management- en communicatietrainingen. Voor deze werkzaamheden geldt een tarief van € 135,00 per 45 minuten. Dit tarief geldt voor alle soorten werkzaamheden, waaronder het voeren van een gesprek (persoonlijk, via beeldbellen of telefonisch), persoonlijkheidsonderzoek, het samenstellen van een huiswerkopdrachten, administratieve werkzaamheden, schriftelijke consultatie en andere email-berichten, en dergelijke.

Voordelen onverzekerde zorg

  • Voor onverzekerde zorg heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts, en besluit u dus zelf of u hulp nodig vindt.
  • U bepaalt zelf de duur, het nu en het doel van de behandelingen, natuurlijk in samenspraak met uw behandelaar.
  • De zorgverzekeraar wordt niet betrokken en wordt dus ook niet geinformeerd over de aard en de ernst van uw klachten.
  • U spreekt uw jaarlijkse eigen risico niet aan.