Werkwijze

Elke therapie start met twee individuele gesprekken. Naar aanleiding van het intakegesprek en de uitslag van de digitale testen wordt er een diagnose bepaald. Dit is een werkdiagnose, bedoeld om de juiste behandeling te kunnen kiezen. Het is geen beoordeling over u als persoon. En het zegt ook niets over de toekomst. Als je lichamelijk ziek bent, gaat je verkoudheid over en kan je gebroken been herstellen. Sommige lichamelijke ziekten zijn echter wel chronisch. Zo is het met psychische klachten hetzelfde: sommige moet je mee leren leven, anderen gaan helemaal over. De diagnose gaat over de situatie zoals die nu is, niet meer en niet minder. Op grond van de diagnose doen we een voorstel voor een behandeling. Een voorstel, want u beslist of dit naar uw gevoel de juiste behandeling is, alleen dan ondertekent u het behandelplan dat in het tweede gesprek aan u voorgelegd wordt.

dr. Rosalie van Knippenberg en drs. Liselotte Visser in de praktijkruimte in Velden

Er wordt dus samen met u gekeken welke therapie het beste bij de situatie en uw doelen past. We adviseren u welke therapievorm daarvoor het beste ingezet kan worden, maar zullen u ook vragen of dit u aanspreekt. We bieden alleen kortdurende behandelingen (1 tot 4 maanden) met de volgende vijf therapievormen (al dan niet in combinatie): persoonlijke gesprekken in de spreekkamer, therapie via beeldbellen, eHealth, groepstherapie en wandeltherapie. De duur van een consult is minimaal 30 tot maximaal 45 minuten (bij groepstherapie langer). Hoewel er een behandelplan is dat stap voor stap gevolgd wordt, is er tijdens de sessies tegelijkertijd ruimte om zaken te bespreken waar u op dat moment mee zit. Na afloop van de behandeling vindt een korte terugkoppeling aan de huisarts plaats. Dit verslag wordt vooraf aan u voorgelegd.

Wilt u behandeling zonder verwijsbrief en zonder verslag aan de huisarts, zie dan onderstaand bij coaching en onverzekerde zorg.

Bezoekadres Blerick

We hebben een praktijk in Blerick en in Velden. De behandeling in Blerick vindt plaats in de spreekkamer in De Dansende Olifant op de Kazernestraat 10, nabij station Venlo-Blerick. De spreekkamer is op de begane grond. Deze locatie is rolstoelvriendelijk. Wie een rolstoel heeft, kan voor de deur parkeren, voor de anderen zijn er ruim voldoende gratis parkeerplaatsen aan de straat en bij het station.

Bezoekadres Velden

Onze locatie in Velden, aan de rand van het natuurgebied Het Zwarte Water, is alleen bereikbaar via een onverharde weg (Genooier Heideweg) en vervolgens een bospad. U rijdt vanuit Velden richting Venlo op de Rijksweg. Direct na de rotonde komt het bord bebouwde kom, vlak daarna ligt de eerste onverharde weg, de Putterweg, maar die rijdt u voorbij. Direct daarna komt weer een onverharde weg, de Genooier Heideweg (hier is geen straatnaambordje). U gaat hier links (als u vanuit Velden komt). U ziet aan uw rechterhand nummer 161, u rijdt nog even door. Hierna is het het tweede tuinpoortje aan uw linkerhand. U kunt uw fiets mee naar binnen nemen tot vlak voor de praktijkruimte. Komt u met de auto, dan kunt u die het beste iets verderop in het bos aan de rand van het pad parkeren (net voorbij het hek van de praktijktuin).

Contact

Mail naar info@psycholoogvenlo.nl
SMS of WhatsApp naar 085-0601921
Bel naar onze Receptie via 085-0601921
Mochten we niet direct bereikbaar zijn, laat dan een bericht achter, we nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Verwijsbrief huisarts

Belangrijk is dat u vooraf contact opneemt met uw huisarts. Een verwijsbrief is wettelijk verplicht om voor vergoeding in aanmerking te komen. De verwijsbrief dient een datum te hebben die vóór de datum van uw aanmelding ligt. Op de verwijsbrief dient duidelijk aangegeven te zijn dat u wordt verwezen naar Vivid en dat u wordt verwezen naar de GBGGZ (generalistische basis GGZ). Tevens dient de vermoede stoornis aangegeven te zijn, bijvoorbeeld depressie, angst en/of spanningsklachten. De diagnose op de verwijsbrief van de huisarts is belangrijk. Leerproblemen, relatietherapie, problemen na echtscheiding, slaapproblemen en werkgerelateerde problemen zoals burn-out vallen niet onder de basisverzekering.

Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), gebaseerd op sessies van maximaal 45 minuten. De behandeling kan bestaan uit persoonlijke gesprekken (face-to-face: in de spreekkamer, of via beeldbellen, bijvoorbeeld Teams, Zoom of Skype), groepssessies, wandelsessies, telefonische contacten, e-mailcontacten, diagnostiek (testmateriaal afnemen en uitwerken), verslaglegging, intercollegiaal overleg en overleg met uw verwijzer indien nodig.

Vergoeding door uw zorgverzekering

Als u een verwijzing van de huisarts heeft en de diagnose onder de basis GGZ valt (zoals depressie, angst en trauma), wordt de therapie vergoed. Bij de meeste verzekeraars kunnen wij direct de declaratie voor u indienen. Welk deel van de nota u vergoed krijgt door de verzekering, hangt af van uw polis en verzekeringsvoorwaarden.

Vivid heeft uitsluitend contracten voor de GBGGZ (generalistische basis) met alle zorgverzekeraars. Behandelingen voor relatie- en gezinsproblematiek en behandelingen voor werkgerelateerde problematiek vallen onder niet-vergoede behandeling. U kunt soms ook bewust kiezen voor onverzekerde zorg.

Voordelen onverzekerde zorg

  • Voor onverzekerde zorg heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts, en besluit u dus zelf of u hulp nodig vindt.
  • U bepaalt zelf de duur, het nu en het doel van de behandelingen, natuurlijk in samenspraak met uw behandelaar.
  • De zorgverzekeraar wordt niet betrokken en wordt dus ook niet geïnformeerd over de aard en de ernst van uw klachten.
  • U spreekt uw jaarlijkse eigen risico niet aan.

Behandelaar

U heeft een vaste behandelaar, namelijk drs. Liselotte Visser of dr. Rosalie van Knippenberg, beiden volledig bevoegd en ervaren Gz-psycholoog. Mocht uw behandelaar onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn, dan neemt een collega desgewenst de behandeling (tijdelijk) over.

Partner welkom

Wilt u graag uw partner of iemand anders die dichtbij staat meenemen? Dat kan. Laat het ons vooraf even weten. Het is belangrijk dat we samen afstemmen, waarvan hij of zij al op de hoogte is en wat uw doel is van dat gesprek, ook vanuit uit het oogpunt van vertrouwelijkheid.

Crisis

We bieden uitsluitend behandelingen in de Basis GGZ en hebben geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenpost (buiten kantoortijden).

Afspraak annuleren

Afzegging langer dan 24 uur voor de afspraak is kosteloos via WhatsApp naar 085-0601921 of mail naar info@psycholoogvenlo.nl. Komt u echter zonder afzegging niet opdagen, dan wordt er gesproken van No-show. Deze regeling van overheidswege houdt in dat als u niet tijdig afzegt voor een afspraak, de kosten van deze sessie niet meer in rekening gebracht kunnen worden bij uw zorgverzekeraar, maar helaas voor uw rekening komen (no-show). Indien u dus verhinderd bent, is het van belang dat u dit minimaal 24 uur van tevoren meldt (zaterdag en zondag niet meegerekend. Voor een individueel consult betreft het no-show tarief € 25,-; voor een groepsconsult betreft het no-show tarief € 12,50. U ontvangt hiervoor een factuur. Let u erop dat wij bij niet tijdige betaling van de factuur helaas genoodzaakt zijn het factuurbedrag te verhogen met incassokosten. Mocht het in één keer voldoen van de factuur lastig zijn, neem dan contact op ons met ons secretariaat om de mogelijkheden te bespreken.

Coaching

Voor de zakelijke coaching hanteren we het tarief van €125,- exclusief BTW per 45 minuten.

Certificering

U kunt het meest recente bewijs van certificering door het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) downloaden via deze link.

Kwaliteitsstatuut

U kunt het kwaliteitsstatuut op naam van regiebehandelaar drs. Liselotte Visser downloaden via deze link.
En op naam van regiebehandelaar dr. Rosalie van Knippenberg downloaden via deze link.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over de behandeling of de uitkomst, laat het ons dan weten, dan gaan we met u in gesprek. Mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u terecht bij een onafhankelijke instantie: Klacht & Company van het NIP. U kunt uw klacht digitaal indienen via nip@klachtencompany.nl met behulp van het klachtenformulier, te downloaden via deze link. U vindt het Klachten- en Geschillenreglement NIP van drs. L. Visser via deze link en van dr. R. van Knippenberg via deze link.

AVG - Privacy Statement

Klik hier om de Privacy Statement in te zien.