RET = Rationeel Emotieve Therapie

Rationeel emotieve therapie (RET) is een vorm van psychotherapie die je leert om op een constructieve om te gaan met je gevoelens. Je leert je gevoelens te erkennen en herkennen en hoe je deze via je gedachten kunt beïnvloeden. Door de RET methode krijg je grip op je gedachten, emoties en gevoelens waardoor je innerlijke rust en balans krijgt. Angst en wanhoop kunnen  worden losgelaten en worden vervangen door andere gevoelens. Je irrationele gedachten worden zo omgezet in meer rationele gedachten. De rationeel emotieve therapie is in 1955 ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis. Hij was van mening dat de toenmalige psycho-analytische werkwijze te lang duurde en vaak niet het gewenste effect behaalde. Hij heeft vervolgens de Rationele Emotieve Therapie (RET) opgesteld om de samenhang tussen voelen en denken in kaart te brengen. Deze methode is een directere en actievere aanpak die er voor zorgt dat de cliënt de onderliggende irrationele overtuigingen, die tot emotioneel en psychologisch ongemak kunnen leiden, kan begrijpen.

Bij RET wordt uitgegaan van een sterk verband tussen de gedachten en de emoties van mensen. Emoties, ontstaan niet vanuit een gebeurtenis, maar komen voort uit de manier waarop men de situatie of gebeurtenis interpreteert. Irrationele overtuigingen kunnen dan negatieve emoties en ongewenst gedrag tot gevolg hebben. Wanneer je je bewust wordt van ineffectieve gedachten en deze vervangt door gezonde effectieve gedachten zal dit een positieve verandering teweeg brengen.

RET wordt uitgevoerd aan de hand van een aantal stappen. Eerst wordt de situatie uitgebreid omschreven. Waarna je jouw gevoelens, gedachten en gedrag bij deze situatie benoemd. Vervolgens worden je irrationele gedachten worden uitgedaagd: zijn de gedachten echt waar? Dan benoem je het gewenste gevoel, gedrag en de gedachten. Daarna worden de irrationele gedachten vervangen door rationele gedachten. Als laatste wordt er gecontroleerd of het werkt en je gaat ermee oefenen. Na de behandeling zul je beter in staat zijn om grip te hebben op je gevoelens en gedachten.

Vorige Behandeling Volgende Behandeling