ACT

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Het is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die je helpt om op een flexibele manier om te gaan met psychische klachten die vaak gepaard gaan met vervelende gedachten en gevoelens. Klachten zoals angst, paniek, somberheid, depressie, spanning en stress, onzekerheid, een laag zelfvertrouwen en chronische pijn. Door therapie middels ACT zorg je ervoor dat je kunt blijven investeren in de dingen die je echt belangrijk vindt.

ACT bouwt voort op de cognitieve gedragstherapie, waarmee je grip krijgt op negatieve gedachten en piekeren, maar besteedt ook aandacht aan emotieregulatie en zelfbeeld. Een belangrijk verschil met de cognitieve gedragstherapie is echter dat je bij ACT niet leert om negatieve gedachten te veranderen, maar juist om anders met deze gedachten om te gaan. Volgens ACT zijn gedachten niet te controleren en sturen. Je leert om ruimte te maken voor vervelende gedachten en gevoelens om jezelf op die manier weerbaarder te maken tegen stress, onder andere door middel van Mindfulness oefeningen.

Het uiteindelijke doel van ACT is om jouw persoonlijke veerkracht – de kracht om met je klachten om te kunnen gaan – te vergroten. Bij de ACT therapie zijn verschillende therapievormen mogelijk. Informatie over deze therapievormen staat bij het tabblad ‘Praktische informatie'.

Vorige Behandeling